Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
0

Môi-Se Lãnh Đạo Cuộc Giải Thoát Vĩ Đại

Hoithanh.com – Hãy đề nghị một người bạn Do Thái kể cho bạn nghe về sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử 4,000 năm của dân tộc họ. Họ sẽ chỉ cho bạn tới Cuộc Giải thoát Vĩ đại, một cuộc phiêu lưu mang tính thiên anh hùng ca được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập Ký.

Leaderboard Ad