Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
0

Môi-Se Lãnh Đạo Cuộc Giải Thoát Vĩ Đại

Hoithanh.com – Hãy đề nghị một người bạn Do Thái kể cho bạn nghe về sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử 4,000 năm của dân tộc họ. Họ sẽ chỉ cho bạn tới Cuộc Giải thoát Vĩ đại, một cuộc phiêu lưu mang tính thiên anh hùng ca được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập Ký.

0

Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc

HoiThanh.Com – thuyết tiến hóa của Charles R. Darwin dầu vẫn còn được một số người nghiên cứu học hỏi, nhưng nó không còn là mối bận tâm của Cơ Đốc nhân nữa. Ngày nay ai cũng biết tiến hóa thuyết chỉ là một lý thuyết chứ không phải là khoa học. Vì vậy Cơ Đốc nhân dầu có nghiên cứu hay bị buộc học, thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì và tất nhiên nó cũng không thể đạp đổ được chân lý Thánh kinh và niềm tin Cơ Đốc nhân.

Leaderboard Ad